Ürün Kodu:Ürün Adı:Birim Ambalajı:
245010Crystal™ Anaerobe ID Kit20 test
245000Crystal™ Enteric/Nonfermenter ID Kit20 test
245140Crystal™ Gram-Positive ID Kit20 test
245130Crystal™ Neisseria/Haemophilus ID Kit20 test
245150Crystal™ Rapid Gram-Positive ID Kit20 test
273176 Enterotube™ II25 test
212116 Oxi/Ferm™ Tube II25 test
273130 Mycotube™25 test